1–3-vuotiaat

OPI LEIKKIEN

  • Sensomotoristen taitojen harjoittelu
  • Kielen kehitys
  • Syy- ja seuraussuhteen oppiminen leikin kautta

MIELEN JA KEHON KEHITYS
Fyysiset harjoitukset ovat välttämättömiä taaperoiden kokonaiskehitykselle. Lasten on liikuttava, jotta he oppivat suhtautumaan heitä ympäröivään maailmaan ja ymmärtämään sitä. Karkeamotoriset taidot ja tilanhahmotuskyky harjaantuvat, kun taaperot liikkuvat erilaisten leikkialueiden läpi, ylös ja alas, asettuvat asioiden ylä- ja alapuolelle, kiipeävät yli ja ryömivät ali. Käsi-silmäkoordinaatio saa harjoitusta kosketeltavien ja liikuteltavien osien avulla.

VIRIKKEITÄ VIESTINTÄÄN JA KIELEN KEHITTYMISEEN
Aikuisen ja lapsen vuorovaikutus on ensiarvoisen tärkeää kielen kehitykselle. KOMPAN suunnittelee leikkivälineet tukemaan ja vahvistamaan eri-ikäisten välistä viestintää käyttämällä aiheita, jotka taaperotkin tunnistavat helposti. Kuvailu, nimeäminen, vertailu ja keskustelut luonnistuvat itsestään.

OIKEANKOKOISET HAASTEET
Taaperoiden leikkivälineet ja -puistot on suunniteltava sopivankokoisiksi; muutaman vuoden ikäinen lapsi on PIENI.

ENSIMMÄISET KAVERISUHTEET
Tutkimuksissa on huomattu, että jo taaperoikäinen on sosiaalisesti aktiivinen, vaikka hän puhuukin vasta melko vähän. Taaperot keksivät ryhmäleikkejä, joissa he toistavat toistensa eleitä ja ääniä. Kun lapset näkevät toisensa jousikeinuissa tai keinumassa tai leikkivät pareittain tai ryhmissä, sosiaaliset kyvyt kehittyvät.


HEVOSVAUNUT/KANALA

Mahtava leikkiväline pienten leikkijöiden kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen: käsiteltäviä osia on aina pareittain, mikä tukee rinnakkaisleikkiä. Kosketeltavat ja siirrettävät kohteet tukevat kehittymässä olevaa loogista ajattelua ja esineen pysyvyyden käsitteen ymmärtämistä. Kanaa siirtämällä näkyviin tulee munia, ja urissa kulkevissa hiekkataskuissa voi siirtää materiaaleja. Hevonen ja vaunut houkuttelevat roolileikkeihin, ja hevonen kiinnostaa erityisesti vähän isompia leikki-ikäisiä.

Leikkiarvo

Fyysisyyttä kehittävä

Emotionaalisuutta kehittävä

Kognitiivisuutta kehittävä

Luovuutta kehittävä