3–6-vuotiaat

ÄÄNEEN LEIKKIMISTÄ

KARKEAMOTORIIKKA KEHITTYY
Leikki-ikäisten on harjoitettava karkea- ja hienomotorisia taitojaan. Fyysisen aktiivisuuden tarkkuus kasvaa jatkuvasti. Kehonhallintaa, tasapaino- ja asentoaistia kehittävät erilaiset leikkitoiminnot ovat suositeltavia. Hyppiminen ja juokseminen kehittävät luustoa.

 

RAJATON MIELIKUVITUS
Leikki-ikäiset ilmaisevat itseään yhä enemmän puhumalla. He käyttävät mielikuvitustaan ja näyttelevät erilaisia tilanteita sosiaalisen ympäristönsä innoittamina. Roolileikit kehittävät kielen osaamista, viestintätaitoja ja maailman ymmärrystä. Helposti tunnistettavia teemoja tarjoavat leikkipaikat edistävät tätä kehitystä.

 

MAAILMAN YMMÄRTÄMINEN
Leikki-ikäiset oppivat ymmärtämään syyn ja seurauksen omassa kasvuympäristössään leikin ja oman kokemuksensa kautta. Lasten on koettava asiat itse ymmärtääkseen ne hyvin. Leikkipaikkojen pitäisikin tarjota tilaisuuksia syy-seuraussuhdeleikkiin esim. liikkuvilla osilla ja erilaisilla pintamateriaaleilla sekä luonnon avulla (esim. kukat ja kasvit). KOMPANin leikkipuistosuunnitelmissa nämä asiat on varmasti huomioitu!


Triplatorni, U-verkko ja esteettömät portaat 

Paljon leikittävää sisältävä kolmen tornin rakenne mahdollistaa monipuolisen fyysisen liikunnan, ja välineessä on leikkitilaa monelle lapselle. Hauskat köysitikkaat johtavat matalalle talotasanteelle, josta voi tulla alas liukumäkeä. Talosta pääsee myös sillan yli keskitorniin. Keskitorniin pääsee myös esteettömien portaiden kautta, joissa on tilaa lapselle ja avustajalle. Keskitornista voi tulla alas kiharatankoa pitkin tai siirtyä U-verkkoon, jonka pohjalla on tilaa levähtää. U-verkon toisella puolella oleva korkea talotasanne kutsuu oleilemaan yläilmoissa tai liukumaan liukumäkeä pitkin alas. Tasojen alla on pöytätasosta muodostuva pieni leikkipaikka. Korkean tornin alla on vielä riippumatto levähdyspaikaksi.

Leikkiarvo

Fyysisyyttä kehittävä

Emotionaalisuutta kehittävä

Kognitiivisuutta kehittävä

Luovuutta kehittävä