AKTIIVISET KAUPUNGIT

Leikkivä kaupunki ja terveemmät, onnellisemmat asukkaat

Maailman ihmisistä 60 prosenttia asuu tällä hetkellä kaupungeissa. YK:n tutkijoiden arvioiden mukaan osuus nousee 80 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Kaupungistumisesta seuraa, että elintavasta tulee yhä enemmän istumispainotteinen. Ihmiset, lapset eritoten, liikkuvat jatkuvasti vähemmän. 

Tällä on voimakas vaikutus terveyteen ja elämänlaatuun. KOMPAN Fitness Instituten käynnistämän tutkimuksen mukaan aikuiset haluaisivat liikkua enemmän, mutta hyvät aikomukset törmäävät vähäiseen vapaa-aikaan ja siihen, että kaikenikäisille ja -kykyisille ihmisille on rajallisesti saatavilla ilmaisia ja motivoivia liikuntapaikkoja. KOMPANin tutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia ihmisistä kokee, että nykyiset julkiset tilat eivät motivoi liikkumaan. 

Maailman terveysjärjestö suosittelee lapsille leikkimistä liikuntamuodoksi. Lukemattomissa tutkimuksissa on todettu, että lapset kaipaavat enemmän mahdollisuuksia ulkona leikkimiseen ja että leikkikentät tukevat tehokkaasti fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. KOMPANin käynnistämässä tutkimuksessa on havaittu, että 3–6-vuotiaat, jotka pääsevät hoitopaikassa vapaasti leikkimään ulkona leikkialueella, ovat 33 prosenttia liikunnallisempia kuin lapset, joilla tällaista tilaisuutta ei ole.

KOMPAN on sitoutunut tuottamaan tietoa siitä, miten kaikenikäisiä ja -kykyisiä ihmisiä voidaan innostaa liikkumaan tarjoamalla innovatiivisia, motivoivia ratkaisuja, jotka sopivat ympäristöön ja ovat kestäviä.  

Olemme mukana kehittämässä Active Cities -konseptia kumppaniyhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ja osallistumalla keskusteluun mielipidevaikuttajien kanssa, jotka ovat omistautuneet kaupunkiyhteisöjen hyvinvoinnin parantamiselle. Active Cities -konseptin kehityskumppaneitamme ovat Gehl ja Gehl Institute, amerikkalainen voittoa tavoittelematon leikkikenttiä rakentava KaBooM-organisaatio ja Etelä-Tanskan yliopisto.