Boothvillen ala-aste

Leikkikenttä, joka on räätälöity sopimaan koulun kehityssuunnitelmaan

KOMPAN suunnitteli yhdessä Boothvillen ala-asteen opetusryhmän kanssa koulun kehityssuunnitelman mukaan räätälöidyn leikkipaikan. Leikkipaikka sopii täydellisesti koulun opetuksellisiin tavoitteisiin käyttää leikkipaikkaa haastamaan lapsia muutenkin kuin fyysisen kehityksen alueella.

Boothvillen värikäs leikkipaikka ei ole vain turvallinen paikka lapsille pitää hauskaa ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, vaan se tarjoaa myös tärkeän oppimisympäristön, jossa lapset voivat kehittää sosiaalisia, emotionaalisia, fyysisiä, luovia ja kognitiivisia taitojaan.

 

Enemmän kuin fyysistä kehitystä

Värikäs leikkipaikka leikkitorneineen, liukumäkineen sekä hiekka- ja vesileikkeineen ihastuttaa lapsia Boothvillen ala-asteella. Hiekka- ja vesileikkiasema hivelee aisteja ja kutsuu lapset olemaan luovia yhdessä samalla, kun he oppivat neuvottelemaan vuoroista. Koti- ja puutarhateemaisessa leikkitilassa kaikki on mahdollista - tarina ja rooli on vain lasten mielikuvituksesta ja luovuudesta kiinni. Leikkitilan kosketeltavat ja siirrettävät elementit stimuloivat lasten sosiaalista ja sanallista vuorovaikutusta. Leikkitornissa on tarjolla erilaisia karkeamotorisia aktiviteetteja, kuten kiipeilyä, tasapainoilua ja liukumista.

Fyysinen

Sosiaalis-emotionaalinen

Kognitiivinen

Luova

rope1.jpg

water 1.jpg

playground1.jpg

Se on houkutteleva, he ovat innoissaan, he haluavat olla ulkona joka säällä

Rebecca Payne 

Rehtori

Boothvillen ala-aste

Boothvillen ala-aste

Northants, Northhampton , Englanti