Tasa-arvo leikissä

inclusive playground equipment by KOMPAN

Kaikki lapset ovat erilaisia. Heillä jokaisella on oma persoonansa, omat vahvuutensa, he ovat yksilöllisiä. Mutta yhteistä heillä on halu leikkiä. KOMPAN Play Instituten tutkimusten mukaan kaikki lapset, mukaan lukien vammaiset lapset, toivovat leikkipuistolta jännitystä, vaihtelevia leikkitoimintoja ja ystävien seurassa olemista.

Esteetön leikki ja kaikki huomioiva suunnittelu ovat olleet keskeinen osa KOMPANin toimintaa siitä lähtien, kun KOMPAN Play Institute perustettiin 80-luvulla. Kaikki huomioiva suunnittelu toivottaa kaikki käyttäjät tervetulleiksi kyvyistä riippumatta. Kaikki huomioiva lähestymistapa tarkoittaa, että kaikki ihmiset eivät välttämättä leiki kaikella, mutta jokaisen pitäisi pystyä leikkiä jollakin. Me sanomme, että se on leikkiä kaikille. Tasapuolisuus leikkipaikan saatavuudessa ja käytössä on yhteisöjemme perusvastuu. KOMPAN Play Institute varmistaa, että tarjolla on oikeanlaisia, varmistettuja ratkaisuja.

Esteettömän leikin tavoitteena on yhdistää kaikki kyvyistä riippumatta leikin avulla.

VAMMAISET LAPSET HALUAVAT MYÖS JÄNNITTÄVÄÄ LEIKKITOIMINTAA YSTÄVIEN KANSSA 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, missä määrin liikunta- ja oppimisvaikeuksista kärsivät lapset sekä tyypillisesti kehittyvät lapset voivat käyttää erikoistumattomia, ikään sopivia leikkivälineitä ja leikkipuistoja. Hyvät kaikki huomioivat leikkipaikat eivät ole monimutkaisempia tai enemmän tilaa vieviä kuin muut leikkipaikat. White paperista saat tietoa, jonka avulla voit tehdä asiantuntevia päätöksiä siitä, millaiset leikkipuistot ovat todella kaikki huomioivia ja erittäin jännittäviä kaikille käyttäjille. Vammaisten lasten ja tyypillisesti kehittyvien lasten yhteistyössä leikkimisestä on hyötyä kaikille. Se parantaa minäpystyvyyttä, suvaitsevaisuutta ja empatiaa molemmissa ryhmissä.

Siksi KOMPANin tavoitteena on tehdä leikkipuistoista esteettömämpiä hyödyntämällä universaaleja toimintamalleja. Yksinkertaisesti sanottuna: yhdistää lapset leikkimään.

Klikkaa tästä lukeaksesi lisää

KOMPAN research on special needs playground equipment
KOMPAN truly inclusive playground research

VAMMAISILLA LAPSILLA ON ALLE PUOLET PIENEMPI MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ LEIKKIPUISTOIHIN

 

Vammaisten ja tyypillisesti kehittyvien lasten yhteinen leikki kehittää molempien ryhmien minäpystyvyyttä, suvaitsevaisuutta ja empatiakykyä.

Tässä KOMPAN Play Instituten tutkimuksessa kävi ilmi, että 71 %:lle pyörätuolia käyttävistä lapsista lähin leikkipuisto oli miltei saavuttamattomissa. Siinä myös tuodaan esiin aktiviteetteja, joita lapset suosivat. 

Leikkipuistot ovat tunnetusti motivaattoreita, joiden avulla lapset saadaan tehokkaalla ja hauskalla tavalla fyysisesti aktiivisiksi.

Jotta tätä voidaan todella soveltaa sekä vammaisiin että normaalisti kehittyviin lapsiin, leikkipaikan on oltava yhtäläisesti saatavilla ja kiinnostava molemmille ryhmille.

Klikkaa tästä lukeaksesi lisää

LEIKKIÄ KAIKILLE - ESTEETTÖMIKSI SUUNNITELLUT KAIKILLE SOPIVAT LEIKKIPUISTOT

 

Tämä julkaisu esittelee KOMPAN Play Instituten suosituksia kaikki huomioivista ja esteettömistä leikkipuistoista, jotka perustuvat esimerkkeihin esteettömistä leikkipaikoista, esteettömien leikkivälineiden suunnitteluperiaatteisiin ja instituutin viimeisimpään tutkimukseen ja käyttäjien havainnointiin kaikki huomioivasta leikistä.

Esteetön suunnittelu ja kaikki huomioivat leikkipuistot ovat keskeinen osa KOMPANin toimintaa.

KOMPAN Play Institute on 90-luvun alusta lähtien tarkastellut ja kehittänyt leikkitoimintoja kaikille, myös vammaisille lapsille.

Kaikki huomioivasta leikkipaikasta pääsevät nauttimaan kaikki lapset kyvyistä riippumatta.

Klikkaa tästä lukeaksesi lisää

KOMPAN research, equality in play