KOMPAN Play Institute

KÄYTTÄJÄTIETOON PERUSTUVAT LEIKKIPUISTOT

Mitä maailman parhaimpien leikkipuistojen toteuttaminen vaatii? Mitkä tekijät motivoivat lapsia eniten leikkimään, viettämään aikaa leikkipuistossa ja palaamaan sinne takaisin yhä uudelleen? Minkälaiset välineet inspiroivat lapsia leikkimään ja kehittämään fyysisiä, sosiaalis-emotionaalisia sekä kognitiivis-luovia taitojaan? Nämä ovat KOMPAN Play Instituten tärkeimmät tutkimus- ja innovaatiokysymykset.

KOMPAN Play Institute on KOMPANin leikin asiantuntijoista koostuva yksikkö, joka on omistautunut leikin ja leikkikenttien kehittämiseen, dokumentointiin ja tutkimiseen. KOMPAN Play Institute on ollut mukana kehittämässä, tutkimassa ja puoltamassa leikkipuistoja KOMPANille 80-luvulta asti.

KOMPAN Play Instituten tärkeimmät vastuualueet ovat:

Leikkipuistojen ja lasten kehityksen tutkiminen

Leikkivälineiden testaaminen ja dokumentointi kaikenkykyisten lasten kanssa

White papereiden, julkaisujen ja tutkimuksen tekeminen leikkipuistoihin liittyvistä aiheista

Konsultointi ja vaikuttamistyö leikkipuistosuunnittelussa ja kaupunkisuunnittelussa lasten leikin tukemiseksi

 

INNOVOINTIA KOMPAN PLAY INSTITUTEN KANSSA

Leikki muuttuu ajan ja elintapojen myötä, mutta lapset pysyvät aina leikin asiantuntijoina kehittyvässä maailmassa. Onnistuneiden leikkivälineiden suunnittelu perustuu heidän palautteeseensa ja asiantuntijoiden näkemykseen meneillään olevista muutoksista lapsen kehityksessä. KOMPANin leikki-innovaatioiden kulmakiviä ovat perusteellinen tutkimustyö sekä lasten kuunteleminen ja havainnointi huolellisesti leikin aikana heidän mielipidettään kunnioittaen.

KOMPAN Play Institute seuraa ja toteuttaa tutkimusta leikin eduista ja lapsen kehityksestä jatkuvasti. Nämä oivallukset ovat leikki-innovaatioiden takana. Leikkiarvon ja lapsille leikistä koituvien hyötyjen dokumentointi on instituutin pääosaamista. Se tekee yhteistyötä KOMPANin erikoissuunnitteluyksiköiden kanssa ja testaa prototyyppejä lasten kanssa dokumentoimalla leikkikentällä tapahtuvan leikkimisen vaikutuksia. Lapsilta saatu hyväksyntä ja leikkiarvon dokumentointi asiantuntijoiden toimesta koko suunnitteluprosessin ajan takaavat, että KOMPANin välineet täyttävät houkuttelevuuden, käyttäjäystävällisyyden ja leikkiarvon kriteerit.

TAPAA KOMPAN PLAY INSTITUTEN ASIANTUNTIJAT

Jeanette-Fich-Jespersen-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Jeanette Fich Jespersen

KOMPAN Play Instituten johtaja

Filosofian maisteri, Pohjoismainen ja anglosaksinen kielitiede

Suzanne-quinn-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Suzanne Quinn

KOMPAN Play Instituten päällikkö

Filosofian tohtori, Varhaislapsuuden oppiminen

Maria-from-Kompan-Play-institute.jpg

Maria Ross Larsen 

Research Project Manager, KOMPAN Play Institute

MSc in Economics and Business Administration - Market Anthropology

Thea-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Thea Toft Amholt

Tohtorikoulutettava, KOMPAN Play Institute

Filosofian maisteri psykologiassa