KOMPAN Play Institute

Tutkimus innovaatioiden taustalla

KOMPANin ratkaisut perustuvat syvälliseen käyttäjäkeskeiseen tutkimukseen.

 

Meille on erittäin tärkeää saada jatkuvasti uutta tietoa leikkiin ja kuntoiluun liittyvästä käyttäytymisestä. Siksi KOMPAN on investoinut kahteen omaan tutkimuskeskukseen: KOMPAN Play Institute ja KOMPAN Sports and Fitness Institute. Tutkimuskeskusten tuloksia käytetään KOMPANin innovatiivisissa ohjelmissa.

KOMPAN Play Institute on kansainvälinen leikin ja kasvatuksen ammattilaisten tutkimusverkosto, joka seuraa, miten yhteiskunnalliset suuntaukset vaikuttavat lasten kehitykseen ja leikkimismalleihin. Tutkimuskeskus käynnistää tutkimusprojekteja ja osallistuu muiden tahojen tutkimuksiin eri puolilla maailmaa. KOMPAN Play Instituten työ auttaa meitä sovittamaan leikkiratkaisumme opetussuunnitelmien vaatimuksiin ja suunnittelemaan tuotteitamme erityisesti lasten tarpeisiin.