REILU KAVERI OTTAA KAIKKI MUKAAN LEIKKIIN

KOMPAN-arvomaailmassa kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus leikkiin - fyysisistä ja psyykkisistä rajoitteista huolimatta. Näkemystä tukee myös YK:n lasten oikeuksien yleissopimus, joka on allekirjoitettu useammassa maassa kuin mikään muu YK:n yleissopimus.

KOMPAN_160412_FRUENS_BOEGE_012_-_Inclusion_small.jpg

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa on useiden vuosien ajan suositeltu esteettömyyttä suunnittelun lähtökohtana.

ME TEEMME LEIKKIPUISTOMME KAIKILLE SOPIVIKSI

Esteetön leikkipuisto kuuluu KOMPANin pääperiaatteisiin. Yhdessä leikkiminen ja kaikkien ottaminen mukaan hauskanpitoon on yksi tärkeimmistä peruspilareista leikin filosofiassamme. Suunnittelemme esteettömiä tuotteita, jotka sopivat kaikkien lasten leikkiin. Esteettömyys näkyy leikkipuistoissamme kaikkialla.

Leikkivälineissämme on paljon mielenkiintoisia sisäänkäyntejä ja yksityiskohtia, jotka houkuttelevat lapsia leikkimään niin välineiden sisä- kuin ulkopuolellakin.

1499429023_20150928-kompan-inlcusion-small-2.jpg

YHDESSÄ LEIKKIMISEN KOLME TASOA

KOMPAN jakaa leikkipuiston puuhat kolmeen luokkaan:

• Maan pinnan tasolla tapahtuva toiminta

• Korotetulla tasolla tapahtuva toiminta

• Monella tasolla tapahtuva toiminta

Toimintatasot on määritelty Yhdysvalloissa laadittujen esteettömiä leikkipaikkoja koskevien

ADAAG-ohjeiden mukaan. Ohjeissa “esteettömässä, kaikille sopivassa” leikkipaikassa on saman verran korotettuja ja maan pinnan tasolla olevia toimintoja.

Lisäksi leikkipuistoissamme on monella tasolla tapahtuvaa toimintaa, jossa voidaan leikkiä niin maan pinnan tasolta kuin korotetuilta tasoiltakin. Vain mielikuvitus on leikin rajana.

KOMPANIN UNIVERSAALIT LEIKKIVÄLINEIDEN SUUNNITTELUPERIAATTEET

KOMPANin tuoteinnovaatiota ohjaavat seuraavat universaalin ja inklusiivisen suunnittelun viisi periaatetta:

1. Universaalius ja esteettömyys 

2. Monikäyttöisyys (mahdollisuuksien mukaan).

3. 360°-design (leikittävissä kaikilta puolilta).

4. Monenlaisia mahdollisuuksia leikkiin.

5. Värien ja muotojen selkeys.