KIELEN KEHITYS

Lapsilla on poikkeuksellinen kyky oppia kieltä. Heti syntymästä saakka ihmismieli alkaa analysoida hoitajien puhumaa kieltä ja rekonstruoida kielen rakenteita pala palalta aivoihin.

Neljään ikävuoteen mennessä useimmilla lapsilla on pitkälle kehittynyt kielitaito: he kuulostavat oman äidinkielensä syntyperäiseltä puhujalta, he osaavat yli 1 000 sanaa ja lauserakenteet ovat yhtä monimutkaisia kuin vanhemmilla.

Kaikkien lasten kielitaito ei kuitenkaan kehity yhtä vahvaksi yhtä aikaisin, ja usein syynä on köyhempi kieliympäristö. Tällä voi olla kielteinen vaikutus myöhempään lukutaitoon, sosiaalis-emotionaaliseen kehitykseen ja muihin kognitiivisiin taitoihin. Siksi on erittäin tärkeää, että kaikki lapset voisivat kasvaa kielellisesti monipuolisessa ympäristössä, jossa hoitajat antavat lapselle säännöllisesti tilaisuuksia kielen oppimiseen ja käyttämiseen.

Leikki tukee kielenkehitystä, varsinkin jos aikuiset osallistuvat leikkiin. Supervised-toddler_MSV_Luton_UK_020_small_language_development.jpg

Leikki näyttää toimivan kieleen liittyvien taitojen hautomona monella tapaa. Lapset oppivat ajattelemaan symbolien avulla esimerkiksi leikkiessään, että esine (esim. banaani) on jotakin muuta kuin se oikeasti on (esim. puhelin).

Symbolinen ajattelu on myös kielen tärkeä osa-alue. Sanat ovat symboleja, ja kieli on pohjimmiltaan järjestelmä, jossa näitä symboleja kytketään yhteen symbolijonoiksi. Symbolisen ajattelun lisäksi leikki antaa lapsille paljon tilaisuuksia kielen käyttämiseen. 

Kun lapset leikkivät yhdessä, hauskan kokemuksen kehittelyyn tarvitaan neuvottelemista, ohjeiden antamista ja tietojen vaihtoa. Varsinkin roolileikeissä lapset joutuvat näyttelemään tilanteita, joissa tarvitaan erikoiskieltä (vaikkapa merirosvoina tai lääkärinä). 

Ja kun aikuinen osallistuu lasten johtamaan leikkiin, saadaan mukaan laadukkaan kielenkäytön elementti. Aikuisten sanavarasto on lapsia laajempi ja tarinankerronnan taidot ovat paremmat. Kun aikuinen osallistuu lasten leikkiin – sitä ohjaamatta – lasten kielitaito paranee entisestään.

KOMPAN tutkii kielen kehitystä ja leikkikentällä leikkimistä

Lasten kielen kehitystä leikkikenttäleikkien yhteydessä on tutkittu hyvin vähän. Paikatakseen aukon tieteellisessä tutkimuksessa KOMPAN Play Institute on valinnut kielen oman tutkimuksensa painopistealueeksi.

Uusimmassa tutkimuksessa tutkimusjohtaja Justin Markussen-Brown, FT sai alustavia tuloksia siitä, että kolmevuotiaat käyttävät enemmän kieltä leikkiessään leikkivälineellä kuin viereisellä nurmialueella.

Lisää tuloksia on ladattavassa whitepaper-julkaisussa.