ALA- JA YLÄKOULUT

Koulujen odotetaan antavan lapsille akateemisten taitojen lisäksi eväitä elämään.

Hyvin suunnitellut leikkipaikat auttavat erityisesti sosiaalisten ja fyysisten taitojen opettelemisessa. Yhä useampien lasten lasten elämäntapa on staattinen, ja sosiaalisissa taidoissa tarvitaan tukea ja ohjausta.

Toimivan koulun piha-alueen suunnittelussa lähtökohtana ovat käyttäjien leikkitarpeet. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee yli 5-vuotiaille lapsille motoristen taitojen, kunnon, luuntiheyden ja voiman, erityisesti käsivarsien, jalkojen ja keskivartalon lihasvoiman, kohentamista. Ikätason mukaisesti suunniteltu koulun piha tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja motivoi myös vähemmän ketteriä lapsia aktiivisuuteen itseohjautuvasti ja hauskalla tavalla.

Sosiaalinen vuorovaikutus vahvistuu hyvin suunnitellulla koulun pihalla, ja opettajien mukaan vaikeasti opetettavissa olevat sosiaaliset taidot, kuten oman vuoron odottaminen, harjaantuvat helposti leikkikentän toiminnassa. Leikkialueella voi olla myös ohjattua tai ohjeistettua toimintaa ja opetustuokioita. Huolellisesti suunniteltu leikkialue tukee vapaata, ohjattua ja ohjeistettua leikkiä ja tarjoaa erilaisia, motivoivia oppimiskokemuksia. Lisäksi se voi toimia inspiroivana opetusvälineenä opettajille, jotka voivat käyttää sitä opetussuunnitelman mukaisten aktiivisten oppimiskokemusten tarjoamiseen.

Sertifioidut opetusmateriaalit tukevat opetussuunnitelman mukaista opetusta

KOMPANin leikkivälineisiin on tehty opetusmateriaaleja, joita opettajat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat hyödyntää opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä päiväkodeissa että kouluissa. Fyysisten ja sosiaalisten taitojen opetuksen lisäksi leikkivälineitä voidaan hyödyntää esimerkiksi matematiikan opetuksessa. Education Alliance Finlandin arvioinnin mukaan KOMPANin leikkivälineisiin laaditut opetusmateriaalit edustavat korkeaa opetuslaatua ja ovat osoittautuneet edistämään oppimista tehokkaasti. 

Leikkivälineet, joille on saatavilla opetusmateriaaleja:

HALUATKO LISÄTIETOA OPETUSMATERIAALEISTA?

Kerromme mielellämme lisää kouluihin sopivista leikkipaikkaratkaisuistamme sekä leikkivälineisiin laadituista opetusmateriaaleista.