Lasten kehitys ja leikki

Lasten kehitys ja leikki

Kehitystekijä

Leikki ja kasvaminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Leikki on yksi ihmisen aivojen seitsemästä tunnejärjestelmästä ja on verrattavissa muihin ihmisen tunnevaistoihin, kuten onnellisuuteen, pelkoon tai rakkauteen.

Lasten fyysistä, sosiaalista, emotionaalista, kognitiivista ja luovaa kehitystä ei ainoastaan tueta leikin avulla, vaan ne kehittyvät leikin kautta. On olemassa näyttöä siitä, että leikkiminen on hauskanpidon lisäksi keskeistä kaikilla lapsen kehityksen osa-alueilla. KOMPAN Play Institute etsii jatkuvasti uusia leikkisiä tapoja tuoda leikkiarvoa leikkikentille ja tukea lapsen kehitystä leikin avulla.

Leikkipuistoissa tapahtuva leikki ja lapsen kehitys perustuu perinteisesti fyysiseen leikkiin, hauskaan temmellysleikkiin. Mutta leikkimotivaatio ja upeat leikkikentät perustuvat myös teeskentelyleikkiin, esittävään leikkiin, tutkivaan hiekka- ja vesileikkiin ja moniin muihin leikkeihin.

Eri ikäryhmillä on erilaiset toiveet ja tarpeet leikin suhteen. KOMPAN Play Institute ottaa ikäryhmän huomioon yksittäisten välineiden suunnittelussa ja sijoittelussa. 

 

"Jokainen lapsuus on menestyksen perusta elämässä"

ULKOLEIKIT AVAINASEMASSA LIIKUNNAN LISÄÄMISEEN PÄIVÄKODEISSA

 

Tämä tutkimus osoittaa, että päiväkodeissa, joissa lapset viettävät suurimman osan ajastaan ulkona hyvin suunnitellussa ulkotilassa, lapset ovat 35% fyysisesti aktiivisempia kuin muiden tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien lapset.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, että kaikkien lasten ja nuorten tulisi tehdä kohtalaisesti tai voimakkaasti rasittavaa liikuntaa vähintään 60 minuuttia päivässä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3–6-vuotiaiden fyysisen aktiivisuuden tasoa päiväkodissa vietettynä aikana.

Vapaa ulkona leikkiminen hyvin suunnitelluilla leikkialueilla on oleellista alle kouluikäisten lasten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttamisen ja parantamisen kannalta.

Klikkaa tästä lukeaksesi lisää

Lasten kehitys ja leikki
Lasten kehitys ja leikki

ENERGIANKULUTUS KOULUIKÄISTEN KOMPAN-LEIKKIPAIKALLA 

 

KOMPAN Play Instituten tutkimus osoittaa, että lapset kuluttavat kaksi kolmasosaa suositellusta 150 kalorista 30 minuutin vapaan leikkipuistossa tapahtuvan leikin aikana.

Lääkintäviranomaisten fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä koskevassa raportissa suositellaan, että kaikkien tulisi kuluttaa 150 kaloria energiaa päivässä, jotta luun, lihaksen ja rasvakudoksen terveellinen koostumus säilyisi. Tämä energiankulutus ei ole tasapainossa monilla lapsilla.

Tästä syystä KOMPAN Play Institute ja Etelä-Tanskan yliopisto alkoivat tutkia, kuinka paljon kaloreita kouluikäiset lapset kuluttavat, kun he leikkivät 30 minuuttia vapaasti KOMPAN-leikkivälineillä.

Tämä tutkimus osoittaa, että 3.-luokkalaiset kuluttavat yli 150 kaloria 30 minuutin leikkipuistossa tapahtuvan leikin aikana.

Klikkaa tästä lukeaksesi lisää

LEIKKIARVO - LEIKKIVÄLINEIDEN VAIKUTUS 

 

KOMPAN Play Instituten tutkimus osoittaa, että leikkipuistovälineillä on positiivinen vaikutus alle kouluikäisten lasten kehitykseen.

Tärkeät kehitysalueet, kuten sosiaalinen, kognitiivinen ja kielen kehitys, eivät ole tyypillisesti huomion keskipisteenä leikkikenttätutkimuksessa. Joten KOMPAN Play Institute alkoi tutkia, missä määrin leikkirakenteet, joissa on monenlaisia toimintopaneeleja, vaikuttavat näihin tärkeisiin kehitysalueisiin.

Leikkipaneelit tarjoavat ylimääräistä leikkiarvoa, ja niitä voidaan käyttää lasten sosiaalis-emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen edistämiseen. Lue KOMPAN Play Instituten havainnot saadaksesi lisätietoja siitä, minkälaisiin leikkipuistovälineisiin opettajien ja puistosuunnittelijoiden tulisi investoida tietyille käyttäjäryhmilleen ja miksi.

 

Klikkaa tästä lukeaksesi lisää

Lasten kehitys ja leikki