Robinia Play, Act & Learn


Uusien leikkimis-, esittämis- ja oppimisulottuvuuksien lisääminen luonnolliseen leikkiin

Robinia Play, Act & Learn -tuotesarja on KOMPANin uusi aisteja kehittävä, maan tasalla oleva leikkikeskus pienille lapsille. Robinia Play, Act & Learn innostaa lapset aisteja kehittävään, luovaan leikkimaailmaan toiminnoilla, jotka kehittävät heidän kognitiivisia, luovia ja sosiaalisia taitojaan. Tuotesarjan tilavuuden ansiosta useat lapset voivat leikkiä samaan aikaan. Lapset voivat tutustua ääniin ja rytmeihin rumpujen ja musiikkipaneelien avulla. Liitutauluun piirtämällä tai kirjaimia tai sanoja kirjoittamalla lapset voivat harjoittaa hienomotorisia taitojaan. Nämä leikkikeskukset kannustavat roolileikkiin ja auttavat lapsia päästämään mielikuvituksensa valloilleen.


Kaikki tuotteet

18 Product(s)