Liukumäet


Vielä yksi kerta

Iästä riippumatta lapset rakastavat liukumäessä liukumista! Leikkipuistossa vieraillessaan he juoksevat yleensä ensimmäisenä liukumäkeen, ja haluavat liukua siinä vielä kerran ennen kotiinlähtöä - "vielä yksi kerta, jooko!" Liukuminen kehittää lapsen tasapainoa ja tilanhahmotuskykyä, joka on tärkeä tekijä muun muassa turvallisen liikenteessä liikkumisen kannalta. Lisäksi keskivartalon lihakset vahvistuvat pystyasennossa istuessa alas liukuessa.

KOMPANin yksittäiset liukumäet tarjoavat monenlaista leikkitoimintaa. Vain mielikuvitus on rajana käyttävätpä lapset niitä sitten liukumiseen tai piiloleikkeihin. Korkeat paneelit tuovat turvallisuuden tunnetta ja muodostavat täydellisen tähystyspaikan. KOMPANin rinneliu'ut ovat ihanteellisia silloin, kun haluat pienentää putoamisriskiä. Rinneliukujen etuna on myös vuorovaikutus, jota tapahtuu, kun lapset liukuvat samaa rinnettä alas kuin jota pitkin kaverit juoksevat tai kiipeävät ylös tai alas.

Liu'uta itsesi alas tuotteiden pariin.

23 Product(s)

Nuoremmille lapsille jo kiipeäminen liukumäen päälle on jännittävää. Ensimmäinen kerta vaatii hieman rohkeutta ja uskaliaisuutta, mutta ylös kiipeäminen palkitaan aina kiitävällä laskulla takaisin maan tasolle. Rinteeseen sijoitettavat liukumäet tarjoavat erilaisen käyttökokemuksen. Maan läheisyys saa lapsen tuntemaan olevansa kelkkaradalla varsinkin, kun rakenne mahdollistaa pidemmän liukuradan. Pidempi liuku - enemmän jännitystä.

 

Kuinka paljon KOMPANin liukumäet maksavat?

Liukumäkiemme hinnat riippuvat mallista, koosta ja materiaaleista. Erilaisia liukumäkiä on paljon, ja hintojen määrittäminen vaatii lisätietoa tarkemmista toiveistasi. Pyydä siis rohkeasti meiltä tarjous haluamanlaisestasi liukumäestä tai suunnittelemastasi leikkipuistosta. Hinnat alkavat noin 2000 eurosta. 

 

Mikä on liukumäistä pisin?

Rinneliu'un pituus on 2,87 metriä, mutta KOMPAN on asentanut myös räätälöityjä liukumäkiä, joiden liu'un pituus on yli 10 metriä...

 

Mitä hyötyä KOMPANin liukumäistä on kehityksen kannalta?

Liukumäet ovat jännittäviä ja edistävät tärkeiden motoristen taitojen kehittymistä. Ylös kiivetessä lasten ketteryys paranee ja alas liukuessa tasapaino, koordinaatio ja tilanhahmotuskyky kehittyvät. Ne kaikki ovat tärkeitä taitoja, joita tarvitaan etäisyyksien arvioinnissa ja turvallisessa liikenteessä liikkumisessa.

Liukumäessä nuorten lasten tulee ennakoida syy-seuraussuhteita ja hallita rytmiä. Liukumäen korkeus ja pituus auttaa lapsia arvioimaan etäisyyksiä ja nopeutta. Kaikki nämä ovat tärkeitä kognitiivisia taitoja, joita tulisi kehittää koko lapsuuden ajan.

 

Voiko liukumäkeä laskea vain yksin?

Kuinka usein olet nähnyt ryhmän lapsia laskevan liukumäkeä alas yhdessä? Yleisesti ottaen, liukumäki on kuitenkin tarkoitettu laskettavaksi yksi kerrallaan, mutta nuoremmat lapset voivat laskea parina, joka tukee ystävyyssuhteiden muodostumista.