LEIKKIKENTTÄ TUKEE KYVYILTÄÄN ERILAISTEN HYVÄKSYMISTÄ

Sosiaalinen vuorovaikutus on yksi leikkimisen pääasioista. Leikkikentällä on paljon hauskempaa, kun siellä tapaa muita ihmisiä. Tämä pätee kaikenikäisiin.

Yhdessä leikkiminen ja oleilu on perustavanlaatuinen inhimillinen tarve kaikenikäisillä, vuosikymmenestä ja kulttuurista toiseen.

Leikkimisen ainutlaatuisen myönteinen piirre on, että sen jatkumisen hauskuus saa lapset ratkaisemaan ristiriidat mahdollisimman nopeasti, kun leikkiin on todella syvennytty. Sillä kun ristiriita syntyy, leikki keskeytyy, ja kun leikki jatkuu, konflikti on ohi. Lapset pystyvät leikkimään vain, kun kaikki ovat hyvää pataa keskenään. Sosiaalista vuorovaikutusta hyvin tukevan leikkikentän on otettava huomioon kaikenikäiset ja -kykyiset leikkijät sekä leikin vuorovaikutuksen monimuotoisuus – sosiaalis-emotionaaliset, fyysiset, kognitiiviset ja luovat leikkitapahtumat, ja se, miten niitä voitaisiin parhaiten tukea leikkivälineillä ja leikkikentän suunnittelulla.