Leikkivälineiden suunnittelu

Leikkivälineiden suunnittelu

TOIMINNALLISUUDEN, JÄNNITYKSEN JA ESTETIIKAN KOROSTAMINEN

Hyvin suunniteltu leikkipuisto inspiroi kaikenikäisiä lapsia leikkimään ja kehittää leikin kautta nuorten kehoa ja mieltä. KOMPAN Play Institute on omistautunut toteuttamaan kiehtovia leikkimahdollisuuksia, jotka ovat toiminnallisesti stimuloivia ja visuaalisesti houkuttelevia. 

Erinomaiset leikkivälineet vetoavat esteettisesti käyttäjiin ja saa heidät haluamaan vierailla leikkipaikalla yhä uudelleen. Vielä tärkeämpänä, erinomaisten leikkivälineiden tulee edistää lasten kokonaisvaltaista kehitystä. Sen vuoksi KOMPAN Play Institute testaa jokaista KOMPAN-leikkipaikan leikkiosa-aluetta. Ennen valmistuksen aloittamista, kaikki tuotteet käyvät läpi neljä tärkeää vaihetta: tutkimustyö esituotantovaiheessa, sisäiset työpajat, testaaminen ja tuotekehitys. Tämän ansiosta KOMPAN toimittaa jatkuvasti ainutlaatuisia ja käyttäjäkeskeisiä leikkivälineitä, jotka ovat mahtavien leikkipuistojen ydin.

HAASTAVIEN LEIKKIPUISTOJEN HYÖTYJEN TARKASTELU 

 

Tässä artikkelissa pohditaan jännityksen merkitystä lasten leikkipuistoissa. Leikkipuistot ovat paikkoja, joissa lapset oppivat navigoimaan turvallisesti maailmassa. Tärkeä elämäntaito, jonka lapset oppivat vain tekemällä.

Monien vanhempien ja isovanhempien mielestä leikkipuistot ovat liian vaarallisia. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että hyvät leikkipuistot ovat tärkeitä lasten fyysisen lukutaidon kehittymiselle ja että fyysisesti haastavat leikkitoimet opettavat lapsille riskien hallintaa.

Lukemalla tämän artikkelin saat syvällisen käsityksen haastavien leikkipuistojen eduista.

Klikka tästä lukeaksesi lisää

Leikkivälineiden suunnittelu
Leikkivälineiden suunnittelu

LEIKKIARVO - LEIKKIVÄLINEIDEN VAIKUTUS 

 

Tärkeät kehitysalueet, kuten sosiaalinen, kognitiivinen ja kielen kehitys, eivät ole normaalisti huomion keskipisteenä leikkikenttätutkimuksessa.

Siispä KOMPAN Play Institute alkoi tutkia, missä määrin leikkirakenteet, joissa on monenlaisia toimintopaneeleja, vaikuttavat näihin tärkeisiin kehitysalueisiin.

Leikkipaneelit tarjoavat ylimääräistä leikkiarvoa, ja niitä voidaan käyttää lasten sosiaalis-emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen edistämiseen.

Lue KOMPAN Play Instituten havainnot saadaksesi lisätietoja siitä, minkälaisiin leikkipuistovälineisiin opettajien ja puistosuunnittelijoiden tulisi investoida tietyille käyttäjäryhmilleen ja miksi.

Klikka tästä lukeaksesi lisää

INNOVATIIVISET TUOTTEET TAKAAVAT ENEMMÄN LEIKKIÄ

 

Leikkipaikat ovat todetusti puistojen paikkoja, joissa lapset kuluttavat eniten energiaa. Siksi KOMPAN Play Institute toteutti tutkimuksen lasten ja heidän vanhempiensa säilyttämisestä hiljattain kunnostetulla leikkipaikalla Flag Pole Hillillä Dallasissa USA:ssa. Tutkimuksessa haastateltiin 177 aikuista ja 50 lasta.

"Ulkoleikkipaikka on hyväksi lapseni terveydelle ja tärkeä, koska voimme olla ulkona ja saada raitista ilmaa!", totesi vanhempi haastattelussa. KOMPAN Play -instituutin tekemä tutkimus osoittaa, että 98% vanhemmista piti leikkipaikkoja tärkeinä ja pääasialliset syyt ovat positiivinen vaikutus lasten terveyteen ja raitis ilma. Flag Pole Hillin uusi leikkipaikka, joka tekee vaikutuksen sekä lapsiin ja vanhempiin, lisäsi puiston käyttöä 77%.

73% vanhemmista ilmoitti, että heidän tärkein syy vierailla kyseisellä leikkipaikalla oli ainutlaatuiset tuotteet. Täten leikkipaikan houkuttelevuuden kannalta on tärkeää, että siellä on ainutlaatuisia leikkivälineitä eri ikäryhmille. Laaja valikoima leikkivälineitä varmistaa, että leikkialue on hauska ja houkutteleva kaikenikäisille ja -kykyisille.

Klikkaa tästä lukeaksesi lisää

Leikkivälineiden suunnittelu
Leikkivälineiden suunnittelu

AINUTLAATUISET LEIKKIVÄLINEET PIDENTÄVÄT LEIKIN KESTOA

 

Jotkin leikkipaikat vaikuttavat olevan suositumpia ja mielenkiintoisempia kuin toiset, ja sen vuoksi KOMPAN Play institute päätti tutkia, mikä tekee leikkipaikasta suositumman ja mielenkiintoisemman käyttäjien näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin Iso-Britanniassa sijaitsevan Frimley Lodge Parkin kunnostetulla leikkipaikalla.

Tapaustutkimuksessa myös haastateltiin 262 aikuista ja 95 lasta. 

Tutkimuksessa selvisi, että yli puolet leikkipaikan säännöllisistä kävijöistä oli lisännyt vierailuja puistoon kunnostuksen jälkeen. 

Klikkaa alla olevaa linkkiä saadaksesi lisätietoa tutkimuksesta ja lukeaksesi KOMPAN Play Instituten viisi suositusta houkuttelevien leikkipaikkojen suunnitteluun, jotka pitävät lapset leikkimässä keskimäärin yli 60 minuuttia. 

Klikka tästä lukeaksesi lisää