Lupauksemme

Leikkiminen on ihmisille vaistomaista. Kun olemme lapsia, leikin avulla pidämme hauskaa, opimme, olemme sosiaalisia ja fyysisesti aktiivisia. Kun vanhenemme, tilanne on oikeastaan sama – leikki on avain pitkään ja onnelliseen elämään.

Olemme keksintöjemme myötä asettaneet leikkitavoille uusia maailmanlaajuisia standardeja ja pyrimme luomaan maailman parhaat leikkipaikka- ja liikunta- ja kuntoiluratkaisut.

Teemme tämän, koska haluamme luoda terveempiä ja onnellisempia yhteisöjä innostamalla ihmisiä eri puolilla maailmaa leikkimään enemmän.

Teemme sen KOMPANin tavalla, jossa tuotekehitys perustuu perusteelliseen tutkimukseen, laajamittaiseen käyttäjien osallistumiseen ja läheiseen yhteistyöhön asiantuntijoiden kanssa KOMPAN Play Instituten kautta. Tämän jälkeen räätälöimme oikeat tuotteet käyttäjä- ja asiakasvaatimusten mukaisesti. Näin luomme tuotteita, jotka motivoivat kaikenikäisiä ja kaikenlaisia ihmisiä leikkimään enemmän, olemaan fyysisesti aktiivisempia ja oppimaan ja seurustelemaan enemmän – ja pitämään samalla hauskaa.

Emme koskaan tingi turvallisuudesta, ja valitsemalla laadukkaita materiaaleja voimme luoda uskomattoman kestäviä ratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja säätä. Olemme myös tietoisia siitä, että välineidemme tulee olla kauniita – sekä yksinään että suhteessa arkkitehtoniseen että luonnolliseen ympäristöönsä.

Nykyaikana digitaalitekniikka muuttaa tapaamme elää elämäämme. Tähän liittyy se, miksi, miten ja missä leikimme sekä olemme fyysisesti aktiivisia yksilöinä, perheinä ja yhteisöinä. Olemme vastuussa muutoksesta, koska olemme historiallisesti johtaneet toimialaa ja kehittäneet leikkejä kaikkien hyväksi.

 

Let’s play!!