Opetusmateriaalit tueksi päiväkodin ja koulun pihan käyttöön päivittäisenä oppimisympäristönä

Hyvin suunnitellut leikkipaikat auttavat lapsia erityisesti sosiaalisten ja fyysisten taitojen opettelemisessa, mutta leikkivälineitä voidaan hyödyntää opetuksessa laajemminkin. Monet leikkivälineet soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi matematiikan opetukseen ja niitä voidaan hyödyntää myös aakkosten, kirjoittamisen ja tarinankerronnan opettamisessa. KOMPANin leikkivälineisiin laaditut opetusmateriaalit tarjoavat opettajille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille työkaluja ja valmiita tehtäviä opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen päiväkodeissa ja kouluissa. 

Education Alliance Finland arvioi KOMPANin leikkivälineisiin laadittujen opetusmateriaalien oppimistavoitteita, pedagogista lähestymistapaa ja käyttökokemusta Suomen opetussuunnitelmaan peilaten. Arvioinnin toteutti kolme varhaiskasvatuksen ammattilaista ja kolme opettajaa. Toteutetun arvioinnin mukaan opetusmateriaalit edustavat korkeaa opetuslaatua ja ovat osoittautuneet edistämään oppimista tehokkaasti. ”Voi kestää aikaa ennen, kun uutta leikkivälinettä oppii soveltamaan opetuksessa, joten on todella hyvä, että joku on laittanut paperille, mitä kaikkea väline mahdollistaa”, toteaa Fun Academyllä pääkouluttajana toimiva Saara Viteli, joka oli yksi opetusmateriaalien arvioitsijoista.

Sadut ja taaperoille tutut teemat varhaiskasvatusta tukevien tehtävien perustana

KOMPANin Smart Playground -leikkivälineisiin laadittujen satuteemaisten tehtävien avulla lapset voivat harjoitella aakkosia, kirjoittamista ja tarinankerrontaa leikkivälineisiin tutustuessaan. Oppimista tukevat välineisiin kehitetyt ilmaiset leikki- ja oppimissovellukset. Sovelluksia voivat käyttää myös vanhemmat, jotka käyvät lastensa kanssa päiväkodin pihalla leikkimässä, jolloin oppiminen jatkuu myös vapaa-ajalla. 

KOMPANin MOMENTS™-taaperovälineisiin laadituissa opetusmateriaaleissa on harjoituksia laaja-alaisesti eri osaamisalueisiin, kuten esimerkiksi matemaattiseen ajatteluun. Materiaalit tarjoavat myös varhaiskasvattajille tietoa lapsen kehityksestä ja siitä, miten leikkivälineen avulla olennaisia taitoja voi tukea. ”Meillä on vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti oppimiseen.”, Saara mainitsee, ”Uskon, että ulko-oppimisympäristöjen ottaminen vahvemmin osaksi päivittäistä, myös suunnitellun toiminnan ympäristöä helpottuu entisestään, kun tutuista ulkoleikkielementeistä saa helposti tietoa ja uuden tulokulman”. 

Matematiikan opetusta fyysisen toiminnan kautta

Monia KOMPANin leikkivälineitä voidaan hyödyntää myös matematiikan opetuksessa. BLOQX-kiipeilykuutiolle, Supernova ja Spica -karuselleille sekä Löytöretkeilijän kupolille laaditut opetusmateriaalit sisältävät matematiikan tehtäviä peruskouluopetukseen. Tehtävät opettavat mm. geometriaa ja ongelmanratkaisua, ja oppilaat pääsevät tekemään mittaamista ja laskemista leikkivälineitä ja niiden mahdollisuuksia tutkimalla. ”Supernovaa ajattelee enemmän liikunnan ja äidinkielen kautta eikä niinkään matematiikan opiskelussa, joten on hyvä, että välineelle on saatavilla materiaaleja matematiikan opetukseen”, tuumaa opetusmateriaalien arvioitsijana toiminut S:t Karins svenska skolassa opettajana työskentelevä Anne Levón, ”Se inspiroi miettimään muitakin ideoita opetukseen”.

Haluatko lisätietoa opetusmateriaaleista?

Kerromme mielellämme lisää päiväkoteihin ja kouluihin sopivista leikkipaikkaratkaisuistamme sekä leikkivälineisiin laadituista opetusmateriaaleista. Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

1 Left section
2 Right section
3 Full width

 

Uskon, että ulko-oppimisympäristöjen ottaminen vahvemmin osaksi päivittäistä, myös suunnitellun toiminnan ympäristöä helpottuu entisestään, kun tutuista ulkoleikkielementeistä saa helposti tietoa ja uuden tulokulman.

Saara Viteli

Varhaiskasvatuksen kouluttaja, pedagoginen konsultti

Related News