OPPIMISTA LEIKKIMÄLLÄ

Lukemattomissa tutkimuksissa on viime vuosina tultu siihen tulokseen, että leikki on tärkeää oppimiselle ja perustaitojen opettelulle. 

Leikki parantaa lasten kykyä omaksua uusia taitoja, joten leikkiä kannattaisi käyttää aktiivisesti oppimisen tukena eikä vain taukotoimintana päivähoidon tai koulupäivän aikana. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen opetussuunnitelmissa päiväkodeista yläkouluihin asetetaan yhä kunnianhimoisempia tavoitteita lasten kehittymiselle.

Me KOMPANilla haluamme olla mukana tässä kehityksessä. Kaikki KOMPANin leikkiratkaisut tarjoavat lapsille leikittävyyttä ja kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille tehokkaita välineitä työhön lasten parissa. Kaikissa leikkiratkaisuissa pyritään tukemaan seuraavien neljän taitoalueen kehittymistä:

Näitä neljää taitoa tarvitaan kaikissa ikäryhmissä, mutta niitä sovelletaan toki eri tavoin. Ikäryhmän mukaiset leikkivälineet ovat erityisen tärkeitä kasvatuksen ja opetuksen eli koulutussegmentin kohderyhmille. Koska me KOMPANilla tiedämme, että leikki on oppimisen kannalta elintärkeää.

KOMPAN-Edu-Skill-Physical.pngFYYSISYYS

– Fyysisen haasteen tuoma riemu

KOMPAN-Edu-Skill-SocialEmotional.pngSOSIAALISUUS/EMOTIONAALISUUS

– Yhdessäolosta syntyvä hyvä olo

KOMPAN-Edu-Skill-Cognitive.pngKOGNITIIVISUUS

– oppimisen ilo

KOMPAN-Edu-Skill-Creative.pngLUOVUUS

– itse tekemisen ilo

Ala- ja yläkoulut

Koulujen odotetaan antavan lapsille kateemisten taitojen lisäksi eväitä elämään. Hyvin suunnitellut leikkipaikat auttavat erityisesti sosiaalisten ja fyysisten taitojen opettelemisessa.

Yhä useampien lasten lasten elämäntapa on staattinen, ja sosiaalisissa taidoissa tarvitaan tukea ja ohjausta. Toimivan koulun piha-alueen suunnittelussa lähtökohtana ovat käyttäjien leikkitarpeet.

Toimivan koulun piha-alueen suunnittelussa lähtökohtana ovat käyttäjien leikkitarpeet. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee yli 5-vuotiaille lapsille motoristen taitojen, kunnon, luuntiheyden ja voiman, erityisesti käsivarsien, jalkojen ja keskivartalon lihasvoiman, kohentamista. Ikätason mukaisesti suunniteltu koulun piha tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja motivoi myös vähemmän ketteriä lapsia aktiivisuuteen itseohjautuvasti ja hauskalla tavalla.

Sosiaalinen vuorovaikutus vahvistuu hyvin suunnitellulla koulun pihalla, ja opettajien mukaan vaikeasti opetettavissa olevat sosiaaliset taidot, kuten oman vuoron odottaminen, harjaantuvat helposti leikkikentän toiminnassa. Leikkialueella voi olla myös ohjattua tai ohjeistettua toimintaa ja opetustuokioita. Huolellisesti suunniteltu leikkialue tukee vapaata, ohjattua ja ohjeistettua leikkiä ja tarjoaa erilaisia, motivoivia oppimiskokemuksia.

Lisäksi se voi toimia inspiroivana opetusvälineenä opettajille, jotka voivat käyttää sitä opetussuunnitelman mukaisten aktiivisten oppimiskokemusten tarjoamiseen.