Tasa-arvo leikissä – Tutkimus vammaisten lasten leikkipuistojen käytöstä

Tutkimus osoittaa, että vammaisilla lapsilla on alle puolet pienempi mahdollisuus päästä leikkipuistoihin

Vammaisten ja tyypillisesti kehittyvien lasten yhteinen leikki kehittää molempien ryhmien minäpystyvyyttä, suvaitsevaisuutta ja empatiakykyä. Tässä KOMPAN Play Instituten tutkimuksessa kävi ilmi, että 71 %:lle pyörätuolia käyttävistä lapsista lähin leikkipuisto oli miltei saavuttamattomissa. Siinä myös tuodaan esiin aktiviteetteja, joita lapset suosivat. 

Leikkipuistot ovat tunnetusti motivaattoreita, joiden avulla lapset saadaan tehokkaalla ja hauskalla tavalla fyysisesti aktiivisiksi. Jotta tätä voidaan todella soveltaa sekä vammaisiin että normaalisti kehittyviin lapsiin, leikkipaikan on oltava yhtäläisesti saatavilla ja kiinnostava molemmille ryhmille.