Tietoja KOMPANista

Me haluamme olla mukana luomassa onnellisempia ja terveempiä yhteisöjä tarjoamalla erinomaisia leikki-, urheilu- ja liikuntaratkaisuja kaikenikäisille ja kyvyiltään erilaisille ihmisille. Aktiivinen elämä tuottaa onnellisuutta ja terveyttä, ja kaikki sujuu paremmin. Leikkimällä ja liikkumalla voi pitää hauskaa. Samalla opitaan asioita ja kehitytään yksilöinä ja ryhminä.

Kumppaniyhteistyö mahdollistaa aktiivisen elämän

Yhä useampi meistä asuu kaupungeissa, joissa on rajallisesti tilaa ja aikaa liikkumiseen. Siksi kaupungeilla on edessään kasvava haaste. Kehitämme yhteistyössä muotoilijoiden ja kaupunkien kanssa hauskoja ja älykkäitä ratkaisuja, jotka motivoivat kaikenikäisiä kaupunkilaisia aktiivisuuteen, hauskanpitoon, leikkimään ja oppimaan. 

Olemme kehittäneet kumppaniyhteistyössä Gehl Instituten ja Gehl Architectsin kanssa Active Cities -konseptia. Gehl Institute on jo ollut mukana "ihmiset ensin" -periaatteen mukaisessa suunnittelussa suurkaupungeissa eri puolilla maailmaa. Esittelemme yhdessä Gehlin kanssa Active Cities -konseptin houkuttelevaa sosiaalista infrastruktuuria poliitikoille, asiakkaille ja varainkerääjille. He ovat avainasemassa, kun toteutetaan asukkaita koskevia muutoksia.

Merkittävä vaikutus

KOMPANin leikki- ja liikuntavälineillä leikkii ja harjoittelee vuosittain jopa 150 miljoonaa ihmistä. Pikkulapsia, koululaisia, nuoria ja aikuisia. He leikkivät, käyttävät aistejaan, tutkivat ja liikkuvat yhdessä. Heillä on hauskaa, mikä on tärkein motiivi liikkumiseen. Hauskanpidon lomassa oppii ja kehittyy.

Me tiedämme, mikä motivoi ja kehittää ihmistä vauvasta aina aikuisuuteen asti fyysisen ja kognitiivisen kehityksen eri vaiheissa. Uskomme siihen, että meillä on tarvittava osaaminen ja kyky jalostaa tämä tietämys hauskoiksi ja älykkäiksi ratkaisuiksi.