VARHAISKASVATUS JA HOITO

Yhteiskunnallisten tutkimusten mukaan tulevaisuuden hyvinvointiin voidaan parhaiten vaikuttaa sijoittamalla varhaiskasvatukseen. Laadukas varhaiskasvatus ja hoito on keskiössä, ja oppimiseen kannustavia leikkikenttiä pidetään yhä enemmän paikkoina, joissa lapset voivat leikkiä vapaasti ja joita aikuiset voivat käyttää työssään opetusvälineenä lasten leikin tarkkailussa, ohjaamisessa ja ohjeistamisessa. 

Hyvin suunnitellut hoitopaikkojen ja esikoulujen leikkialueet ovat avainasemassa ikätasoon sopiviin fyysisiin leikkeihin ja sosiaaliseen leikkiin motivoimisessa. Ne tarjoavat laajasti mahdollisuuksia kognitiivisiin ja luoviin leikkikokemuksiin ja helpottavat alle viisivuotiaiden opetussuunnitelman seuraamista.

Fyysisesti aktivoiva leikki on tärkeää, koska jopa pienten lasten on tutkimuksissa todettu saavan aiempia sukupolvia vähemmän liikuntaa, joka tukee motoristen taitojen kehittymistä. Lasten motivaatio leikkiä ja liikkua kasvaa, kun leikkipaikka tarjoaa liikkumaan kannustavaa toimintaa, kuten keinuja, pyöriviä laitteita ja jousilaitteita. Sosiaaliseen ja luovaan leikkiin motivoivat puolestaan katetut ja teemaleikkipaikat sekä hiekkaleikit.