VARHAISKASVATUS JA HOITO

Yhteiskunnallisten tutkimusten mukaan tulevaisuuden hyvinvointiin voidaan parhaiten vaikuttaa sijoittamalla varhaiskasvatukseen. Laadukas varhaiskasvatus ja hoito on keskiössä, ja oppimiseen kannustavia leikkikenttiä pidetään yhä enemmän paikkoina, joissa lapset voivat leikkiä vapaasti ja joita aikuiset voivat käyttää työssään opetusvälineenä lasten leikin tarkkailussa, ohjaamisessa ja ohjeistamisessa. 

Hyvin suunnitellut hoitopaikkojen ja esikoulujen leikkialueet ovat avainasemassa ikätasoon sopiviin fyysisiin leikkeihin ja sosiaaliseen leikkiin motivoimisessa. Ne tarjoavat laajasti mahdollisuuksia kognitiivisiin ja luoviin leikkikokemuksiin ja helpottavat alle viisivuotiaiden opetussuunnitelman seuraamista.

Fyysisesti aktivoiva leikki on tärkeää, koska jopa pienten lasten on tutkimuksissa todettu saavan aiempia sukupolvia vähemmän liikuntaa, joka tukee motoristen taitojen kehittymistä. Lasten motivaatio leikkiä ja liikkua kasvaa, kun leikkipaikka tarjoaa liikkumaan kannustavaa toimintaa, kuten keinuja, pyöriviä laitteita ja jousilaitteita. Sosiaaliseen ja luovaan leikkiin motivoivat puolestaan katetut ja teemaleikkipaikat sekä hiekkaleikit.

Sertifioidut opetusmateriaalit tukevat opetussuunnitelman mukaista opetusta

KOMPANin leikkivälineisiin on tehty opetusmateriaaleja, joita opettajat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat hyödyntää opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä päiväkodeissa että kouluissa. Fyysisten ja sosiaalisten taitojen opetuksen lisäksi leikkivälineitä voidaan hyödyntää esimerkiksi aakkosten, kirjoittamisen ja tarinankerronnan opettamisessa. Education Alliance Finlandin arvioinnin mukaan KOMPANin leikkivälineisiin laaditut opetusmateriaalit edustavat korkeaa opetuslaatua ja ovat osoittautuneet edistämään oppimista tehokkaasti. 

Leikkivälineet, joille on saatavilla opetusmateriaaleja:

HALUATKO LISÄTIETOA OPETUSMATERIAALEISTA?

Kerromme mielellämme lisää varhaiskasvatukseen sopivista leikkipaikkaratkaisuistamme sekä leikkivälineisiin laadituista opetusmateriaaleista.